Bir Milyon Çocuk Bir Milyon Aile

Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeği yaşanan deneyimler sonrasında artık hepimizce kabul edilmiştir. Afetlere hazırlık ve güvenli yaşamın en temel unsuru ise sistemin içinde yer alan tüm devlet, yerel yönetim birimlerinin ve halkın konu hakkında bilgilenmesi ve yapılan çalışmalara katılım göstermesidir. Tüm dünya ülkelerinde başarılı bir biçimde uygulanmış afet risklerini azaltma, afet yönetimi gibi projelerde bu temel unsurun sağlıklı bir biçimde işlediği görünmektedir.

Bu çerçevede toplumun geleceğini oluşturan çocuklar, gerek bilgi eksiklikleri gerekse fiziksel kapasiteleri itibarı ile afetlerin yaratacağı tehlikelere en açık kitleyi oluşturmaktadır. “1 Milyon Çocuk 1 Milyon Aile” projesi çocukların, afet ve afetlere hazırlık bilincini arttırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu çalışmanın ikincil hedefi ise çocuklar aracılığı ile toplumun çekirdek birimi olan ailelere ulaşmaktır.

Proje kapsamında, AHDER’in “Afet Eğitmeni” olarak eğittiği gönüllü üniversite öğrencileri, ilköğretim okullarına giderek öğrencileri deprem, evde, okulda alınması gereken kişisel önlemler, depremler sırasında ve sonrasında sergilenmesi gereken davranışlar konusunda uygulamalı ve görsel eğitimler vermektedirler. Bu eğitimler sonrasında eğitimlerin kalıcılığını sağlamak ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla çocuklara AHDER tarafından hazırlanan afete hazırlık ve afet bilinci kitapları dağıtılmaktadır. Proje, İstanbul öncelikli olmak üzere tüm Türkiye’de 1 milyon çocuğa ulaşmayı hedeflemektedir.

Proje, 2004 yılının Nisan ayında başlamıştır ve konulan hedefe ulaşabilmek amacıyla öncelikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile AHDER’i, ilköğretim okullarında afet eğitimleri vermeye yetkilendiren bir protokol imzalanmış ve böylece söz konusu çalışma ilgili devlet kurumu tarafından onanmıştır.

Bu aşamadan sonra 127 üniversite öğrencisi eğitmen olarak eğitilmiş ve bu eğitmenler aracılığı ile 60.000 ilköğretim öğrencisi afet bilinci ve afetlere hazırlık konusunda doğrudan eğitilmiştir. Eğitimler sırasında 230.000 eğitim kitabı dağıtılmıştır. 500 gönüllü üniversite öğrencisi de şu an eğitmen eğitimi almak üzere beklemektedir. (bu aşaması tarafımdan organize edilmişti)

Aynı proje kapsamında Türkiye Jeofizik Mühendisleri Odası ile de bir protokol imzalanmış onların da projeye eğitmen desteği vermeleri sağlanmıştır.
Proje sırasında kullanılan gerek eğitmenlere gerekse çocuklara yönelik, tüm eğitim materyalleri (sunum, kitapçıklar, CD’ler ve anket formları) ve dağıtılan eğitim kitapları AHDER tarafından hazırlanmıştır.

AHDER, eğitimlerin gerçekleştirileceği bölgelerde belediyelerle ve yerel STK’larla iletişime geçerek onları eğitimlere davet etmekte ve ilgililerle birimlerle işbirliği olanakları araştırmaktadır.

Projenin toplam bütçesi 1 Milyon dolardır. AHDER bu projenin 230.000 dolarlık kısmı için Ağaoğlu, Toyota, Başarı, Kale Oto, Remax, Koç Vakfı, Aydın Doğan Vakfı, Konak Belediyesi, Bursa Uludağ Rotary gibi kurum ve kuruluşlardan sponsorluk desteği almıştır.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Düşüncelerinizi Paylaştığınız İçin Teşekkürler...