Yol Arkadaşımız Üniversite


Günümüzde her gencin büyük umutlarla ve kelimenin tam anlamıyla, varlarını yoklarını ortaya koyarak kapak atmaya çalıştıkları yerdir üniversiteler. Birçokları üniversiteyi meslek edinmek için okur. Pek bir azı da üniversiteyi, bir deneyim alanı ya da daha açık bir ifadeyle hayata bakışına yeni anlamlar yükleyecek eşsiz bir yer olarak görür, tıpkı benim gibi.

Üniversite bir yaşam alanıdır. Farklı kültürlerden insanların bir araya gelip aynı çatı altında bir çok değeri paylaştığı bir yerdir. Kişi, müfredat çerçevesinin dışında, bir çok sosyal bilgiyi bu mekanda kazanır ve benimseyerek yaşamanın tüm evrelerinde bu bilgilerini aktif olarak kullanır. Bu anlamda üniversite, teknik amaçlarından ziyade, pratik eylemler sunan bir kurumdur.

Üniversiteyi oluşturan bireylerin kültür etkileşimlerinin yanısıra, her bir üniversitenin kendine ait bir kültürü vardır. Uzun yıllar sonucu oluşan bu kültür, kendini köklü üniversitelerde açık bir şekilde ortaya koyar. Üniversiteye gelen birey, çevresinden edindiği kültür çeşitlemelerine, üniversitenin kültürünü de katarak bunu kendi düşünce ve ruh sisteminde yoğurur. Mezun olduğunda ortaya çıkansa işte bu zengin kültürdür.

Edinilen kültürü ve buna bağlı deneyimleri bir kenara koyarsak, üniversite gelecekteki mesleğimizi doğrudan belirleyici rol üstlenmez. Elbet seçtiğimiz alanda belirli bilgileri bizlere aktarır, ancak bu neyin nasıl yapılacağına dair bir örneklendirme kolaylığıdır. Örneğin İnşaat Mühendisliği alanındaki dersler, bu mühendisliğin konusunu temel aldığımızda; o konuya nasıl bir hazırlık yapmamız gerektiğini, o konu ile ilgili hangi tür bilgileri teorik olarak öğrenmemizin bize yarar sağlayacağını, hangi uygulamalarla bilgilerimizi desteklememiz gerektiğini ve tüm bunları layıkıyla yaptığımızda nasıl bir sonuca ulaşacağımızı gösterir. Bu işlemler bambaşka bir alanda da benzerdir. Bu özelliği ile üniversite bir yol göstericidir.

Üniversite, bize kazandırdığı kültür birikimi ve önümüzdeki yaşamımızda neyin nasıl yapılacağını göstermesiyle, tam donanımlı bir rehberdir. Üniversiteye bu gözle baktığımızda, ondan edindiğimiz kazanımlar da çok farklı olacaktır. Üniversite aşmamız gereken bir engel değil, engelleri aşmamızı sağlayan ve yaşamımız boyunca bize arkadaşlık yapacak bir yoldaştır.

Hiç yorum yok

Yorum Gönder

Düşüncelerinizi Paylaştığınız İçin Teşekkürler...